voiceover artist

Top 8 Voice Over Artists in Maharashtra

Can you imagine watching a commercial about Surf Excel, without its trademark ‘Daag Achhe Hain’ line playing in the background? No, right! That is the voice of the famous Richa Nigam, one of the most popular voice over artists in Maharashtra today.  Ever since the […]

डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाईन अभ्यासक्रम

डिजिटल मार्केंटिंगचं औपचारिक शिक्षण आवश्यक आहे का?

डिजिटल मार्केटिंगसारख्या विस्तृत आणि सातत्याने नवे बदल स्वीकारणार्‍या क्षेत्रात पाय रोवण्यासाठी तसंच यशस्वी होण्यासाठी औपचारिक शिक्षण घेणं अधिक योग्य ठरतं. या अभ्यासक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांना डिजिटल मार्केटिंगच्या विविध पैलूंची ओळख होते. मात्र डिजिटल मार्केंटिंगच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याऐवजी ऑनलाईन किंवा इतर माध्यमांच्या मदतीने या क्षेत्राविषयी जाणून घेता येईल […]